https://villalobos.nl/wp-content/uploads/2017/12/cropped-Rumpt-Logo-grijs-open-rand-01.png

Stichting A.J. van Rumpt

Visie

De heer A.J. van Rumpt (1914-2011) nam samen met zijn echtgenote Mevrouw H.S. van Rumpt-Mulder (1934-2017) het initiatief tot oprichting van de Stichting na een jarenlange bedrijfsmatige betrokkenheid bij de landbouw in ontwikkelingslanden. Hierbij bleek dat het verstrekken van directe hulp aan kleinere landbouwers-ondernemers zeer effectief en noodzakelijk kan zijn. Vooral het gebruik van goede handgereedschappen en verantwoorde vormen van mechanisatie voor de grondbewerking, de watervoorziening, het zaaien en poten, evenals onkruidbestrijding en naoogst-bewerkingen vormen onder andere speciale aandachtsgebieden.

Doelstelling

De Stichting A.J. van Rumpt werd in mei 1987 opgericht met als voornaamste doelstelling het financieel ondersteunen van kleinschalige landbouwprojekten gericht op de verbetering van de voedselproductie in ontwikkelingslanden.
nandhu-kumar--FLJ-LklpUQ-unsplash
jeshoots-com-fp1x-X7DwDs-unsplash

Missie

Het streven van de Stichting A.J. van Rumpt is een optimale besteding van de beschikbaargestelde middelen, waartoe de Stichting lokale controle verlangt op de bestedingen, naast voortgangsrapportage en verslaggeving van de uiteindelijke resultaten.

Middelen

De middelen van de Stichting worden hoofdzakelijk gevormd door de gerealiseerde beleggingsopbrengsten en slechts beperkt aangevuld door bijdragen en subsidies, naast legateringen en schenkingen. Bedragen worden zorgvuldig en risicomijdend belegd en de zogenaamde pay-out bedraagt vrijwel100% van de jaarlijkse inkomsten als voornoemd, waardoor het uitkeringenbeleid voor de toekomst wordt veiliggesteld.
Scroll naar top